Gegevensbescherming
Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen op de site van Daimler en wij danken u voor de belangstelling die u toont voor onze onderneming en onze producten. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Vanuit onze zorg voor de bescherming van uw privé-leven, stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan. Het verzamelen van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek van onze webpagina´s geschiedt volgens de geldende wettelijke bepalingen in het land van onze sitebeheerder. Ons beleid ter bescherming van informatie maakt overigens toepassing van een gedragscode die van kracht is in de hele Daimler groep. De internetsite van Daimler kan evenwel links bevatten naar andere webpagina´s die de principes van deze verklaring niet respecteren. Daimler beschermt uw privé-leven en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.


Gedragscode (PDF, Engels)


Gedragscode verzameling en behandeling van persoonsgegevens
Wanneer u naar onze site surft, registreren onze servers automatisch uw IP-adres, de webpagina van waaruit u toegang hebt gekregen tot onze site, uw parkoers door onze pagina´s, alsook de datum en de duur van uw bezoek. Persoonsgegevens worden maar bewaard wanneer u zelf de registratie ervan uitvoert, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsaanvraag of voor het afsluiten van een contract.


Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens
Daimler gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het raam van volgende activiteiten: technisch beheer van de internetsite, opvolging van cliënteel, enquêtes over het product en marketingcampagnes. De transmissie ervan naar openbare instellingen en besturen is onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen. Onze medewerkers, agenten en verdelers verbinden zich ertoe om onze regels van vertrouwelijkheid en de gedragscode van Daimler AG te eerbiedigen.


U hebt de keuze
Wij zouden uw gegevens graag gebruiken om nog betere informatie te kunnen verstrekken over onze producten en diensten en om in voorkomend geval uw mening te vragen. Uw deelname aan dergelijke operatie is vrijwillig. Indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens wenst te verzetten, kan u ons dat op ieder ogenblik laten weten. Wij nodigen u uit om onze plaatselijke webpagina´s te raadplegen voor alle bijkomende inlichtingen hieromtrent.

Cookies
Daimler gebruikt cookies om de voorkeuren van de bezoekers te observeren en zijn website zo goed mogelijk uit te bouwen. Cookies zijn kleinere bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf. Dit laat toe om het surfen te vergemakkelijken en het comfort van een site aanzienlijk te verhogen. De cookies helpen ons ook om de meest gewaardeerde elementen van ons aanbod op het internet te identificeren. Dat laat ons toe om de inhoud van onze sites precies aan te passen aan uw behoeften en zodoende ons aanbod te verbeteren. De cookies kunnen worden gebruikt om na te gaan of uw computer er reeds in is geslaagd om een verbinding met onze site tot stand te brengen. De cookies laten ook toe uw computer te identificeren, zonder evenwel het verband te kunnen maken met een persoon.

Het spreekt vanzelf dat u onze sites ook kan bezoeken zonder cookies. Het merendeel van de navigatieprogramma’s aanvaardt automatisch de cookies. U kan de opslag van cookies op uw harde schijf verhinderen, door in uw browser –instellingen de volgende optie te kiezen: "Geen cookies accepteren”. Voor meer details gelieve de instructies van uw navigatieprogramma te raadplegen. U kan bovendien op ieder ogenblik de cookie verwijderen die in uw systeembestand is opgeslagen. Het weigeren van de cookies kan beperkingen meebrengen bij de functionering van ons aanbod.


Veiligheid
Daimler heeft op technisch en organisatorisch vlak alle noodzakelijke maatregelen genomen om de veiligheid van de behandelde persoonsgegevens te verzekeren en ieder ongewenst of frauduleus gebruik, alsook het verlies, de vernieling of de verspreiding ervan bij niet bevoegde derden te voorkomen. Onze beveiligingssystemen evolueren voortdurend en worden steeds aangepast aan de technologische vooruitgang op dat domein.


Recht op inzage en rechtzetting
Op verzoek en krachtens de geldende wetgeving zal de groep Daimler of één van haar plaatselijke vertegenwoordigers u binnen korte termijn schriftelijk inlichten over de aard van de gegevens die op u betrekking hebben en die in ons systeem zijn opgeslagen. Indien daarin fouten zouden zijn geslopen, verbinden wij ons ertoe om deze op uw eerste verzoek recht te zetten. Wij nodigen u uit om onze plaatselijke webpagina´s te raadplegen voor alle bijkomende inlichtingen hieromtrent.

Voor al uw vragen over de wijze van de behandeling van uw persoonsgegevens kan u zich richten tot onze verantwoordelijke voor de beveiliging van de gegevens. U kunt tevens contact met haar opnemen indien u informatie wenst, opmerkingen of klachten heeft.

Nele De Bondt
Manager Legal Affairs
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
Tollaan 68
B - 1200 Brussel